اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

غلامحسین ساعدی

برای نقد هر داستانی بهتر است کمی درباره نویسنده و شخصیتش بدانیم اینکه در چه دورانی زندکی می‌کرده و از چه دیدگاه و نظرلتی برخوردار

ادامه مطلب »

این روزها بیشتر

این روزها بیشتر از هر وقتی با خود گفتگو می‌کنم. خودم را می‌نشانم و چایی می‌ریزم و گرم صحبت می‌شویم. گاه خاطرات کودکی را ورق

ادامه مطلب »